Vibrationsdämpare

Vibrationselement finns i många olika applikationer överallt där ljud och vibrationer framkallas.

Unimers produktprogram täcker in alla behov inom industriella applikationer, marina installationer, entrepenadmaskiner, tåg, buss, lastbil, flyg och energi.

Vi ser fram emot att vara Er samarbetspartner redan i projektstadiet där vi kan stå till Ert förfogande med vår kunskap och erfarenhet. Vibrationer och ljud orsakar stora kostnader och skador för företag, människor och miljö. Att lösa Era högt ställda krav är vår utmaning.

För mer information

Lämnna förfrågan

Tillbaka